Hypothecaire leningDe wereld van hypothecaire leningen lijkt op het eerste zicht nogal ingewikkeld, maar in feite gaat het om een zeer simpel principe waarin 2 variaties bestaan :

Hypothecaire lening met vaste rentevoet

Hypothecaire lening met variabele rentevoet

Als u een hypothecaire lening met vaste rentevoet aangaat, zal degene die het krediet verstrekt kijken naar de huidige rentevoet en deze vastleggen voor uw dossier voor de hele looptijd van de lening.
Hierdoor kunt u uw maandelijks budget zeer makkelijk en risicoloos beheren aangezien u het te betalen bedrag al kent, en dit ook ongewijzigd blijft tot u de lening helemaal afbetaald hebt.

Het voordeel van deze lening is tegelijk ook het nadeel ervan. Als de rentevoeten stijgen, kan u dat natuurlijks niet deren aangezien uw persoonlijke rentevoet toch vast is. Als de rentevoeten echter zakken bent u er dan ook niet mee geholpen, omdat de uwe nog steeds dezelfde blijft. U kan uw duurdere lening dan wel afkopen met een andere lening zodat u op termijn toch minder moet betalen. U moet echter in gedachten houden dat u bij het afkopen van de lening de verstrekker van het krediet een "boete" van maximaal 3 maanden rente (ook wederbeleggingsvergoeding genoemd) moet betalen (vastgelegd met een koninklijk besluit).

Een ander nadeel is dat de basisrentevoet voor deze hypothecaire leningen altijd iets hoger ligt dan die van de variabele leningen omdat u op deze manier minder risico's neemt.
Als u een hypothecaire lening met een variabele rentevoet aangaat, zal de rente-aanpassing van het krediet gebeuren aan de hand van de evolutie van een referteindex.
Bij elke herzieningsperiode zal diegene die het krediet verstrekt kijken hoe de huidige index veranderde tegenover de aanvangsindex van Uw krediet. Door een eenvoudig regeltje van drie wordt dan de nieuwe maandelijkse afbetaling berekend.
Bij een variabele lening moet u dus wat uitkijken wat u met uw budget doet, want als u altijd gokt op de beste situatie (lage rentevoeten), zou u wel eens voor onaangename verassingen kunnen staan.

Het grote voordeel van een variabele hypothecaire lening is natuurlijk dat als de rentevoeten dalen, u ineens veel minder moet betalen elke maand, zodat u uw zuurverdiende geld ergens anders in kunt steken. U moet wel uitkijken, want net als bij de hypothecaire leningen met vaste rentevoet, snijdt het mes aan 2 kanten. Als de rentevoeten stijgen zal u plots veel meer moeten betalen.


De basisrentevoet van een variabele hypothecaire lening ligt meestal wat lager dan die van een vaste hypothecaire lening, aangezien u een groter risico neemt door de variabele rentevoet.

Nog even op een rijtje :
Voordelen :
Vaste maandelijkse aflossing
Rentestijgingen zijn uw probleem niet meer
Makkelijk beheer van uw budget

Nadelen :
Hoge beginrentevoet
Renteverlagingen worden niet doorgerekend
(tenzij U Uw duurder krediet afkoopt)
Voordelen :
Indien de marktrente daalt moet u veel minder betalen
Lage beginrente


Nadelen :
Onzekerheid over het bedrag van de aflossing
Afhankelijkheid van de schommelingen op de markt
Moeilijk budgetbeheer

Na de aavraag van uw lening zal u ook enkele documenten moeten voorleggen, klik hier voor de volledige lijst.
Klik hier voor een gratis offerte.